لیزینگ صندوق بازنشستگی کشوری به ارتقای سطح معیشت بازنشستگان کمک می کند

 

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، اميد روحاني ادامه داد: با اجرايي شدن توافق واگذاري ۵۰ دستگاه کاميونت هيونداي به ظرفيت ۵,۷ تن به شرکت بازار گستر پگاه منطقه ۵ با هدف توسعه و نوسازي ناوگان توزيع محصولات شرکت که فاز اول آن عملياتي شده و واگذاري ۲۲ دستگاه خودرو به شرکت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي براي تامين ناوگان حمل و نقل آن شرکت و تامين تعدادي از خودروهاي سازماني براي هلدينگ مالي و شرکت هاي وابسته به آن، فعاليت هاي شرکت واسپاري آتيه صبا وارد فاز عملياتي شده است.


وي با بيان اينکه نتايج مثبت ناشي از تعاملات عوامل درون گروهي در فعاليت هاي اقتصادي نشان دهنده هم افزايي است، افزود: تعاملات درون گروهي و هم افزايي از بُعد اقتصادي مورد توجه سرمايه گذاران است و يکي از ملاک هاي مهم براي ارزيابي سازمان ها و شرکت هاي ليزينگ به شمار مي رود.


روحاني بيان داشت: افزايش سرعت عمل در اجراي قرارداد، افزايش انعطاف و تنوع در پيش پرداخت قرارداد و پرداخت اقساط، افزايش سهولت از طريق کاهش وثايق و تضامين، افزايش اطمينان در پرداخت به موقع اقساط، افزايش ضريب بهره وري نيروي انساني براي طرفين و افزايش اطمينان در خريد براي مصرف کننده از نتايج هم افزايي و تعاملات درون گروهي است. 


وي، کاهش بهاي تمام شده براي طرفين، کاهش تشريفات و بروکراسي اداري براي طرفين، کاهش تشريفات اعتبارسنجي، کاهش هزينه هاي وصول مطالبات، کاهش هزينه هاي بازاريابي فروش، حذف ريسک اعتباري معاملات و افزايش مزيت رقابتي در مقايسه با ساير شرکت هاي ليزينگ را به عنوان بارزترين دستاوردهاي مرتبط با تعاملات درون گروهي عنوان کرد.
روحاني با اشاره به تغييرات اساسي در تمامي ابعاد سازماني از نيمه اول سال جاري در شرکت واسپاري آتيه صبا، اظهار داشت: تدوين ساختار سازماني، تعريف ارکان جهت ساز شرکت، تهيه، نصب و راه اندازي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات، تنظيم آيين نامه ها، دستورالعمل ها و انجام پيگيري هاي مستمر جهت اخذ مجوزات قانوني بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سايه تعاملات درون گروهي ايجاد شده است.
خبرنگار: مينا شيرواني