برای خرید خودروی قسطی «برگه معرفی نامه» الزامی است

بازنشستگان کشوري برنده قرعه کشي خريد خودروي قسطي بايد پيش از مراجعه به نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو برگه معرفي نامه خود را از سايت صندوق بازنشستگي کشوري پرينت بگيرند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، براي بازنشستگان کشوري برنده قرعه کشي خريد خودروي قسطي که از ۱۵ تا ۲۷ آبان بايد به نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو مراجعه کنند، به همراه داشتن برگه پرينت شده معرفي نامه از سايت صندوق الزامي است. 
بازنشستگان کشوري مشمول اين طرح مي توانند از روز دوشنبه (۱۵ آبان) با مراجعه به سايت صندوق بازنشستگي کشوري به نشاني cspf.ir و درج مشخصات خود، برگه معرفي نامه را براي انجام فرآيند خريد خودروي قسطي چاپ کرده و براي ثبت نام به نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو ارائه کنند. 
بديهي است، به همراه داشتن «کارت شناسايي ملي» شخص بازنشسته به همراه برگه «معرفي نامه»، در هنگام ثبت نام و ساير امور ثبت نام ضروري است. در صورت نبود برگه معرفي نامه و کارت ملي امکان ثبت نام و فرآيند خريد وجود نخواهد داشت.

     

 

بازگشت ]  چاپ خبر
بالا